logo
Zhengzhou VOS Machinery Equipment Co., Ltd.
Sản Phẩm chính: Rice Mill, thức ăn gia súc máy, máy khử nước, chaff cắt máy, Gạo nhà máy Dây chuyền sản xuất

Sofie Sun
Grace Cheng
Jane Jane
Angel Yan
Fiona Dong
Amy Zhao